Smålands sjörike fyller 50 år
- fira med oss!

Ansök om sponsorpengar inom
Smålands Sjörike 2024

Du som hör till näringslivet, föreningslivet eller annan organisation inom Smålands Sjörikes fyra kommuner (Ljungby, Hylte, Gislaved, Värnamo kommun) kan söka pengar för att bidra till Smålands Sjörikes 50-årsfirande.

Evenemanget ska ske under 2024 och vara öppet för allmänheten att besöka

Du kan ansöka som företag*, förening eller organisation. Alla ansökningar bedöms individuellt utifrån ett antal bedömningskriterier. Se mer information i flikarna längre ner på sidan.

Sammanlagt delar vi ut 150 000 kronor för att skapa evenemang som ökar attraktiviteten runt sjön Bolmen

Vad kan jag ansöka för?

Du kan ansöka om pengar för evenemang, aktiviteter eller andra initiativ som du vill genomföra som en del av firandet. Evenemanget, aktiviteten eller initiativet får vara avgiftsbelagd och ha åldersgräns. Du kan söka pengar för 75 procent av dina kostnader kopplat till det du vill göra, dock max 30 000 kr kan sökas. Du ska kunna redovisa dina kostnader med kvitton.

* för vinstdrivande företag gäller regeln att man kan söka för 50 procent av faktiska kostnader mot uppvisande av kvitto/faktura

Hur mycket kan jag ansöka om?

Belopp mellan 1 000 och 30 000 kronor beviljas.

Vad förbinder jag mig till som arrangör?

Firandet syftar till att skapa stolthet och öka attraktiviteten runt Sjön Bolmen. Du förbinder dig till att marknadsföra Smålands Sjörike vid evenemanget och berätta vart pengarna kommer ifrån som varit med att skapa arrangemanget. Du ansvarar även för att kommunicera att ditt evenemang, aktivitet, eller initiativ är en del av Smålands Sjörikes 50-årsfirande och att Smålands Sjörike sponsrar. Du kommer också får stöttning från Smålands Sjörike med spridning av ditt evenemang via kommunernas kanaler.

Bedömningskriterier

Styrgruppen för Smålands Sjörike fattar beslut om vilka ansökningar som beviljas sponsring. Alla ansökningar bedöms individuellt utifrån följandebedömningskriterier:

- Sponsringen ska kopplas till ett evenemang, aktivitet eller annat initiativ som genomförs för att öka attraktivitet och stolthet.
- Evenemanget, aktiviteten eller initiativet ska genomföras under år 2024.
- Evenemanget, aktiviteten eller initiativet ska vara inkluderande, det vill säga öppet för alla att ta del av eller delta vid. Det får till exempel inte vara exklusiv enbart för medlemmar i en förening.
- Evenemanget ska vara politiskt obundet.
- Öka attraktiviteten för Smålands Sjörike.
- Öka stoltheten hos invånarna i och runt Smålands Sjörike.
- Hur lyfts Smålands Sjörike fram under eventet, d v s vad får Smålands Sjörike för motprestation.
- Hur många besökare förväntas (realistiskt).

Hur söker jag?

Skicka in din ansökan till naringsliv@ljungby.se.

Styrgruppen för Smålands Sjörike hanterar din ansökan och beslutar om vilka ansökningar som beviljas finansiering. Hanteringen sker löpande och det går att söka till dess att pengarna är utdelade. Ansökningarna behandlas i ordningen de inkommer. Märk din ansökan med ”Smålands Sjörike 50 år – Detta vill vi bidra med!”.

Ansökan går att göra till den 1 december 2024 men evenemanget måste utföras under 2024.

- Sökande aktör måste redovisa alla stöd som tidigare delats ut till aktören för de tre senaste åren i ansökan. Detta för att följa Minimis förordningen (Villkoren i den allmänna förordningen om de minimis-stöd | Upphandlingsmyndigheten)
Tillbaka till startsidan